Google maps

Hitta stationer

 • Återvinningscentraler
 • Farligt avfall
 • Kontor
 • Vattentankstationer

Nyhetsarkiv

Alla nyheter

 • Sophämtning 22/6

  2018-06-20

  Sophämtning vid villor sker som vanligt fredag 22/6, se till att kärlen står framme. Hämtning kan ske på andra tider än normalt.

 • Invigning Gruvgärdets ÅVC

  2018-06-20

  30/6 kl 9.00 inviger vi Gruvgärdets ÅVC. Under invigningsdagen kommer vi bjuda på lite grillar och musikalisk underhållning.

 • Öppettider 21/6

  2018-06-20

  Öppettider på Karlslund 21/6 öppet 7.00 -16.00, 22/6 STÄNGT, 23/6 STÄNGT

 • Ny ÅVC

  2018-06-13

  Karlslund stänger 29/6 kl 12:00. På lördag 30/6 öppnar vi Gruvgärdets ÅVC på Lastgatan 6, Krylbo.

 • Öppet möte om ny kommunal VA-plan

  2018-05-22

  Vill du också att Avesta ska ha en långsiktigt hållbar planering för vatten- och avloppsförsörjningen? Nu kan du lämna synpunkter på den nya VA-planen.

 • Krylbovägen - Dalarakan

  2018-04-24

  Under mars till juni 2018 pågår arbete med att byta ut en av huvudledningarna mellan Avesta och Krylbo.

 • Myrgatan avstängd på grund av VA-arbeten

  2018-04-20

  Avesta Vatten ska byta ut vatten- och spillvattenledningar på Myrgatan och kommer i samband med detta stänga av gatan och leda om genomfartstrafiken. Från 23:e april och fem veckor framöver kommer trafiken påverkas och ledas om.

 • Sluttäckning av Karlslunds avfallsdeponi

  2018-04-05

  Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildningen och minska miljöbelastningen från de gamla deponierna. Arbetet utförs i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas beslut. Arbetet kommer att pågå till år 2025.

 • Avesta Vattens styrelse

  2018-03-02

  Vi har i dag nåtts av beskedet att styrelseledamoten och vice ordförande Mia Bergqvist har avlidit efter en tids sjukdom i en ålder av 70 år.

 • Hämtschema hushållsavfall 2018

  2017-12-15

  Hämtschema för 2018 finns nu att ladda ner

 • Identifiering av vår personal

  2017-10-25

  Det har kommit till vår kännedom att någon ringer och uppger sig jobba hos Avesta Vatten som inte är anställd av oss.

 • Tunga lock till slambrunnar

  2017-08-22

  I anvisningarna till avfallsföreskrifterna för Avesta kommun från 2015-07-01 framgår att locken ska kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg. Avesta Vatten tar från och med 2017-01-01 ut en extra avgift för tunga lock till slambrunnar. Avgiften tas ut för att minska antalet tunga lock som personalen behöver hantera under en tömningssäsong. Studier av arbetsmiljö har visat att upprepad hantering av tunga lock innebär risker för bestående arbetsskador på axlar och rygg.

 • Nya öppettider Karlslund

  2016-09-03

  Från 5/9 -2016 har Karlslunds återvinningscentral utökade öppettider.

 • Nya lokaler

  2016-04-29

  Från måndag 2/5 sitter vi på Modellvägen 2 i Koppardalen.

 • Ny hemsida

  2016-01-22

  Avesta Vatten har nu en egen hemsida.

Visa alla nyheter