Överföringsledning Dicka - Horndal

Här hittar ni information om var i processen Avesta vatten är gällande överföringsledningen mellan Dicka och Horndal.

Ansökan om ledningsrätt är inlämnad till Lantmäteriet i mars 2019.