Avloppsreningsverk

Kort information om rening av vatten

I Avesta kommun finns tre reningsverk, de finns i Krylbo, Horndal och Näs. De renar ditt avloppsvatten innan det släpps tillbaka i Dalälven. Vi ansvarar för att sköta dessa och att se till så vattenkvaliten är bra. Du kan hjälpa oss och naturen genom att inte spola ner fel saker och dosera rätt i tvätt- och diskmaskiner. Här kan du se vattnets egenskaper för att dosera rätt.