Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna (ÅVS) lämnar du dina förpackningar och tidningar.

Vid stationerna finns behållare för följande material:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Tidningar

 I Avesta finns det 19 st återvinningsstationer (karta). Förpacknings och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för dessa stationer. På deras hemsida www.ftiab.se kan du läsa mer om vad som sker med förpackningarna, anmäla behov av tömning eller städning.