Farligt avfall

Det är viktigt att hantera farligt avfall på säkert och bra sätt.

Farligt avfall är sådant som kan skada människa eller miljö om det hamnar på fel ställe.

Läkemedel och kanyler lämnas på apotek enligt deras instruktioner.

Det vi kan ta emot är till exempel:

  • Färg
  • Lösningsmedel
  • Rengöringsmedel
  • Smörj- och motorolja
  • Kvicksilvertermometrar
  • Övriga kemikalier 

Allt detta kan du lämna på Karlslund eller vid någon av våra miljöstationer.

  • Elektronik

Lämnas bland elektronikavfall på Karlslund eller vissa butiker som säljer detta.

  • Ljuskällor

Lämnas bland ljuskällor på Karlslund eller vissa butiker som säljer dessa.

  • Småbatterier

Lämnas på Karlslund, miljöstationer, återvinningsstation eller i vissa butiker

Vi tar inte emot annat än batterier, ljuskällor och elektronik från företag, och detta sker endast på Karlslund.