Fettavskiljare

För verksamheter där mat tillreds krävs en fettavskiljare. Fettavskiljaren samlar upp det fett som annars skulle gå ut i avloppet. Fettavskiljaren skall tömma regelbundet för att fungera.

Avesta vatten sköter tömningar av fettavskiljare. Det är bra att kontakta oss innan du beställer installation av avskiljaren, för vara säker på att vi kan tömma den modell du valt. Avskiljaren ska vara godkänd enligt europeiska standarder, se vår broschyr om fettavskiljare (pdf).