Hämtningsschema

Hushållsavfall hämtas av kommunens entreprenör Suez.

Hämtning sker normalt varannan vecka vid villor och tätare vid flerfamiljshus.

Vill du veta när dina kärl töms klicka här för hämtningsschema 2017.