Hemkompostering

Kort information om hemkompostering.

Om du ska hemkompostera matavfall så har Avesta kommun sammanställt denna broschyr (pdf) om hemkompost. Om du sedan väljer att hemkompostera istället för att använda ett brunt kärl ska denna blankett fyllas i och skickas till Avesta Vatten och Avfall AB.