Nyhetsarkiv

Alla nyheter

 • VA-projekt Jularbo-Dicka

  2019-06-17

  Avesta Vatten och Avfall AB byter ut gamla VA-ledningarna mot nya efter riksväg 68, mellan Jularbo och Dicka i Avesta kommun.

 • Mobil insamling av grovavfall

  2019-05-31

  Vi kommer inte att arrangera någon mobil insamling av grovavfall under våren. Vi håller på att se hur vi kan utveckla detta och förhoppningsvis återkomma i någon ny form under hösten.

 • Mottagning av däck

  2019-05-06

  Det är numer inte möjligt att lämna in däck på återvinningscentralerna. Vi hänvisar till att lämna in däck hos de som säljer däck.

 • Högboleden avstängd 6-7 maj

  2019-04-30

  Högboleden kommer vara avstängd för genomfartstrafik den 6-7 maj på grund av ledningsarbeten.

 • Extra mottagningsplats för ris

  2019-04-23

  Har du bara ris är det möjligt att även lämna detta vid Karlslund, strax före gamla ÅVC på vänster sida.

 • Begränsningar i framkomlighet

  2019-04-09

  På grund av begränsad framkomlighet på vissa vägar kan vi inte hämta avfall som planerat.

 • Hämtningsschema 2019

  2018-12-10

  Nu finns hämtningsschema för 2019 att ladda ner.

 • Återbruksmarknad

  2018-11-26

  Vi vill tacka alla som skänkte och bytte varor.

 • Broschyr om vår verksamhet

  2018-11-20

  Här kan du läsa mer om vår verksamhet

 • Gruvgärdets ÅVC invigd

  2018-07-01

  Lördagen 30/6 invigdes Gruvgärdets ÅVC, som ersätter Karlslund.

 • Invigning Gruvgärdets ÅVC

  2018-06-20

  30/6 kl 9.00 inviger vi Gruvgärdets ÅVC. Under invigningsdagen kommer vi bjuda på lite grillat och musikalisk underhållning.

 • Sluttäckning av Karlslunds avfallsdeponi

  2018-04-05

  Den kommunala avfallsanläggningen ska sluttäckas för att minimera lakvattenbildningen och minska miljöbelastningen från de gamla deponierna. Arbetet utförs i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas beslut. Arbetet kommer att pågå till år 2025.

 • Identifiering av vår personal

  2017-10-25

  Det har kommit till vår kännedom att någon ringer och uppger sig jobba hos Avesta Vatten som inte är anställd av oss.

 • Tunga lock till slambrunnar

  2017-08-22

  I anvisningarna till avfallsföreskrifterna för Avesta kommun från 2015-07-01 framgår att locken ska kunna öppnas av en person och får väga högst 15 kg. Avesta Vatten tar från och med 2017-01-01 ut en extra avgift för tunga lock till slambrunnar. Avgiften tas ut för att minska antalet tunga lock som personalen behöver hantera under en tömningssäsong. Studier av arbetsmiljö har visat att upprepad hantering av tunga lock innebär risker för bestående arbetsskador på axlar och rygg.