Bäckstigen

Avesta Vatten kommer under vecka 31 att påbörja arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på Bäckstigen.

Bäckstigen kommer vara avstängd för genomfartstrafik under byggtiden. Syftet med ledningsförnyelsen är att förebygga vattenläckor och stopp i avloppsledningsnätet. 

Arbetet beräknas vara färdigt under oktober månad.