Förseningar i sophämtning 13/2

Låt kärlen stå framme då vi jobbar med att köra ikapp.

Vi har förseningar gällande sophämtning onsdag 13/2. Berörda områden är Bengtsbo, Skillingränd och Bodgatan.

Dessa områden kommer köras under torsdag morgon/förmiddag.