Förseningar

På grund av problem med en sopbil kommer vi vara lite sena med sophämtningen under måndag och tisdag. Vi kommer köra ikapp så snart vi kan. Låt kärlen stå framme tills de blivit tömda.