Krylbovägen - Dalarakan

Under mars till juni 2018 pågår arbete med att byta ut en av huvudledningarna mellan Avesta och Krylbo.

 På grund av schaktningsarbete kommer cykelvägen på Dalarakan ledas om runt arbetet under någon vecka i april-maj. Under V18 i maj kommer busshållsplatsen vid lasarettet flyttas 100 m norrut på grund av schaktningsarbetet.