Mobil insamling av grovavfall

Vi kommer inte att arrangera någon mobil insamling av grovavfall under våren. Vi håller på att se hur vi kan utveckla detta och förhoppningsvis återkomma i någon ny form under hösten.