Myrgatan avstängd på grund av VA-arbeten

Avesta Vatten ska byta ut vatten- och spillvattenledningar på Myrgatan och kommer i samband med detta stänga av gatan och leda om genomfartstrafiken. Från 23:e april och fem veckor framöver kommer trafiken påverkas och ledas om.

Måndagen den 23:e april kommer vi att påbörja arbetet med att byta och koppla om vattenledningar i korsningen Myrgatan och Telegatan enligt vår förnyelseplan. Från cirka klockan nio kommer Myrgatan stängas av mellan Kungsgatan och Corneliusgatan för genomfartstrafik. Busshållsplatsen på Myrgatan kommer vara avstängd och bussarna kommer gå samma sträcka på Malmgatan som när cirkulationsplatsen vid Bergslagsvägen byggdes.

När ledningsarbetet vid Telegatan är klart kommer arbete påbörjas vid korsningen Kungsgatan och Myrgatan. Då kommer hela den korsningen att behöva stängas av vilket kommer påverka trafiken i hela området.

Boende och besökare i området kommer att komma fram till sina parkeringar men kan få åka annan väg än normalt.