Prästgatan

Under vecka 31 kommer Avesta Vatten och Avfall AB att påbörja förnyelse av VA-ledningar på Prästgatan.

Arbetet kommer att ske på Prästgatan 32 till 44 och kommer att delas upp i två etapper. Prästgatan kommer bitvis vara avstängd under tiden som arbetet pågår och framkomligheten kan bli begränsad. Arbetet beräknas vara färdigt i slutet av oktober. Arbetet görs för att förbättra och säkerställa en hög kvalité på ledningssystemet.