Försening slamsugning

De hushåll som skulle haft en tömning av sin brunn under slutet av maj eller juni kommer beräknar vi vara klara med dessa i början av v 31. Under v 30 kommer vi även att på börja nästa omgång med slamtömningar för hushållen.

Nästa område som körs är Askö, Asköberg, Baggbo, Bergshyttan, Illmyra, Klockarbo, Kvarnbro, Kärrfallet, Rotfallet, Råby, Smatsbo, Utsund med intilliggande fastigheter. Information kommer även brevledes till berörda fastighetsägare.