Öppet möte om ny kommunal VA-plan

Vill du också att Avesta ska ha en långsiktigt hållbar planering för vatten- och avloppsförsörjningen? Nu kan du lämna synpunkter på den nya VA-planen.

Planen beskriver till exempel hur vi planerar att skydda våra vattentäkter, införandet av vatten- och avloppsrådgivning samt hur vi planerar att bygga ut vatten- och avloppsnätet.

Planen finns tillgänglig vid servicecenter och på avesta.se.

Ett öppet informationsmöte om planen kommer att hållas den 28 maj kl. 18:00 vid Folkets Hus i Fors