Priser 2018

Våra vanligaste priser.

Vatten och Avlopp
Grundavgift 2250 kr per år
Kubikmeterpris 16,25 kr
Dagvattenavgift 250 kr/år

Hela VA-taxan (pdf)

Avfall
Villa/fritidshus 14-dagarshämtning

Grundavgift 695kr/år

Matavfall 350kr/år

Restavfall 80-140liter 854 kr/år
Restavfall 190liter 949 kr/år
Restavfall 370liter 1 769 kr/år

Osorterat 80liter 3 273 kr/år
Osorterat 190liter 3 453 kr/år
Osorterat 370liter 4 644 kr/år

Hela avfallstaxan (länk till pdf)

Slamtömning
Slamavskiljare (planerad) 3 kubikmeter 1581 kr
Sluten tank 3 kubikmeter 1366 kr

Tillägg slam

Slangdragning vid avstånd uppställningsplats och till brunn/tank (faktisk längd = det som krävs för att nå ner till botten av brunn/tank).
0 – 20 m     Per gång   Ingår
21 – 30 m    Per gång   125 kr
31 – 40 m    Per gång   250 kr
Över 40 m  Dubbelbemanning

Tillägg för tunga lock (över 15 kg)  Per gång   250 kr
Lock över 35 kg utförs med dubbelbemanning

Dubbelbemanning 400 kr/tillfälle

Akutavgift under ordinarie arbetstid 1000kr
Akutavgift efter ordinarie arbetstid 1500kr

Hela slamtömningstaxan (länk till pdf)