Underhållsarbete

Påverkas du?

 • Manhemsvägen avstängd

  2019-11-18

  Den 20 november stängs Manhemsvägen i Horndal av för genomfartstrafik mellan kl 09.00-18.00. Vägen grävs av mellan Manhemsvägen 32 och Manhemsvägen 34 så där kan ingen fordonstrafik passera.

 • Planerat omkopplingsarbete mot Folkärna

  2019-11-15

  På natten måndagen den 18/11 utförs ett omkopplingsarbete på vattenledningsnätet i Veddarsbo. Detta innebär att allt vatten till Veddarsbo, Lund och Folkärna kommer att vara avstängt under tiden som omkopplingsarbetet pågår. Arbetet påbörjas kl 04:00 på morgonen och beräknas pågå en timme. Eventuellt kan vattnet bli missfärgat efter omkopplingsarbetet och rekommendationen är att spola i kranen tills vattnet har klarnat.

 • VA-arbeten Manhemsvägen

  2019-10-28

  VA-arbeten pågår längs med Manhemsvägen vilket medför byggtrafik på vägen. Vi ber er köra försiktigt och visa hänsyn.

 • VA-arbeten Uggelbergsvägen-Krontallsvägen

  2019-10-28

  VA-arbeten pågår på Uggelbergsvägen och Krontallsvägen. Arbetet medför att vägarna kommer stängas av etappvis. Arbetet utförs av Grytnäs gräv på uppdrag av Avesta Vatten.