Underhållsarbete

Påverkas du?

 • Myrgatan avstängd

  2018-04-20

  Avesta Vatten ska byta ut vatten- och spillvattenledningar på Myrgatan och kommer i samband med detta stänga av gatan och leda om trafiken. Från 23:e april ett antal veckor framöver kommer trafiken tidvis påverkas och ledas om.

 • Vattenavstängning 4/4

  2018-04-03

  Jämtsvedsvägen och handelsområdet: Under natten 4/4 (onsdag) kommer vattnet vara avstängt en kortare tid pga underhållsarbete.

 • Vattenläcka By

  2018-03-28

  Läckan på en huvudledning mot By är nu lagad och vattnet är påsläppt.

 • Vattenläcka Krylbo IP

  2018-03-21

  Vattenläckan vid Krylbo IP är åtgärdad.

 • Vattenläcka på Odengatan

  2018-03-20

  Vattenläckan på Odengatan är nu åtgärdad.

 • VA-arbete Furuvägen

  2017-12-18

  Byte av befintliga ledningar på Furuvägen under vintern