Underhållsarbete

Påverkas du?

  • VA-förnyelse på Källstigen

    2019-08-13

    Under hösten kommer vi arbeta med att byta ut vatten-, spillvatten och dagvattenledningar på Källstigen. Det kommer medföra att Källstigen har begränsad framkomlighet. En provisorisk väg som får nyttjas under byggtiden är byggd mellan Gjuterivägen och vändplanen på Källstigen.