Underhållsarbete

Påverkas du?

  • Fornby

    2019-01-02

    På grund av strömavbrottet 2:a januari i Horndalstrakten har vi haft problem att leverera vatten i Fornby. Felet är avhjälpt vid 13-tiden när strömavbrottet var över.

  • Ledningsarbeten i Horndal

    2018-11-07

    Under v 46 kommer arbete med vatten- och avloppsledningar att påbörjas längst med Stora vägen 71-85 samt del av Brantstigen i Horndal.