Återstående asfaltering

Asfaltering som kommer utföras 2017.

På bland annat Folketshusvägen och Eriksgatan är asfaltering beställd av kommunen och dess entreprenör PEAB 2017.