Bäckstigen

Under vecka 31 påbörjar Avesta Vatten arbetet med byta ut vatten- och avloppsledningarna på Bäckstigen.

Bäckstigen kommer vara avstängd för genomfartstrafik under byggtiden. Syftet med ledningsförnyelsen är att förebygga vattenläckor och stopp i avloppsledningsnätet. 

Arbetet beräknas vara färdigt under oktober månad.