Omläggning av VA på Friluftsvägen

Avesta Vatten har i februari påbörjat arbetet med att lägga om VA-ledningar vid Åsbo friluftsområde. Arbetet medför att Friluftsvägen periodvis kommer att vara avstängd för trafik. Biltrafik som ska till skidstadion kommer då att ledas om via infarten till campingen.