VA-arbete Furuvägen

Byte av befintliga ledningar på Furuvägen under hösten

Under hösten med start vecka 34 kommer vi byta ut befintliga ledningar på en sträcka av ca 400m på Furuvägen i Nordanö. Kortare avbrott av vattenleveransen kommer ske för de boende i omr området och gatan kommer vara delvis avstängd under arbetets gång. Vi hoppas ni visar hänsyn i trafiken.