VA-arbete Furuvägen

Byte av befintliga ledningar på Furuvägen under vintern

Vi har under hösten och vintern bytt ut befintliga ledningar på en sträcka av ca 400m på Furuvägen i Nordanö. 

Kommunen och vattenfall kommer byta ut elledningar och belysningsstolpar samt göra iordning vägen under våren och sommaren för att sedan asfaltera.