Ledningsarbeten på Högboleden

Högboleden kommer stängas av i korsningen Högboleden-Måns Hammarsmeds väg den 6-7 maj.

Arbetet är genomfört. Asfaltering är beställd.