Ledningsarbeten på Högboleden

Högboleden kommer stängas av i korsningen Högboleden-Måns Hammarsmeds väg den 6-7 maj.

På grund av ledningsarbeten så  kommer Högboleden stängas av för genomfartstrafik den 6-7 maj. Vägen kommer vara helt avstängd i korsningen Högboleden-Måns Hammarsmeds väg. Utfarten från Måns Hammarsmeds väg till Högboleden kommer vara avstängd under vecka 19 och 20.