VA-förnyelse på Källstigen

Under hösten kommer vi arbeta med att byta ut vatten-, spillvatten och dagvattenledningar på Källstigen. Det kommer medföra att Källstigen har begränsad framkomlighet. En provisorisk väg som får nyttjas under byggtiden är byggd mellan Gjuterivägen och vändplanen på Källstigen.