VA-arbeten Uggelbergsvägen-Krontallsvägen

VA-arbeten pågår på Uggelbergsvägen och Krontallsvägen. Arbetet medför att vägarna kommer stängas av etappvis. Arbetet utförs av Grytnäs gräv på uppdrag av Avesta Vatten.