Kontroll av avloppsledningar i Folkärna och Källhagen

POLLEX AB kommer på uppdrag av AVESTA VATTEN att inventera fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar under vecka 40 och 41 i Folkärna och Källhagen.

Fastigheter kommer att beröras och entreprenören kommer även att beträda tomtmark. Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig.

I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär.

Ytterligare information om arbetet lämnas av:

Henrik Strand Tel. 0705-98 30 63

 Bild med rökning av avloppsledningar