Missfärgat vatten

Under onsdagseftermiddagen 11/7 kan det vara missfärgat vatten i området vid Grytnäs Gärde, Grytnäs Kyrkby och Sibirien.

På grund av att vattnet varit avstängt för en reparation efter Skogsbovägen har avlagringar släppt från vissa huvudledningar. Spolning av ledningarna pågår. Om ni har missfärgat vatten spola i en kran tills det blir rent.