Poppelvägen

Återställningsarbete pågår efter utfört VA-arbete.

Ledningarna på Poppelvägen har bytts från Åsgatan till Frejgatan under oktober-november 2016 enligt vår förnyelseplan för VA-ledningar.  Justering av vägen och asfaltering återstår att göra under 2017.