Nytt VA Skälsbo gränd

Avesta vatten har i februari påbörjat arbetet med att lägga nya VA-ledningar för att möjliggöra bostadsbebyggelse i Skälsbo gränd.