Ledningsarbeten i Horndal

Under v 46 kommer arbete med vatten- och avloppsledningar att påbörjas längst med Stora vägen 71-85 samt del av Brantstigen i Horndal.

Längs med Stora vägen är det området mellan vägen och järnvägen som kommer att påverkas. Gång- och cykelbanan kommer bitvis ersättas med tillfällig dragning. När sträckan Stora vägen är färdig kommer arbetet på Brantstigen påbörjas. Det sträckan från Stora vägen till korsningen Smedjeängsvägen som berörs. Här kommer framkomligheten vara begränsad under den period arbetet pågår. 

Arbetet görs för att förbättra och säkerställa en hög kvalité på ledningssystemet.