Avstängning av vatten på Telegatan

Information angående VA-ledningsarbete. Natten mellan söndag och måndag den 29-30/4 mellan kl. 22:00-06:00 så kommer ett omkopplingsarbete att utföras på Myrgatan. Under denna tid så kommer vattnet att vara avstängt. Tappa gärna upp vatten så ni klarar sig under avstängningen.

Efter att omkopplingen är utförd så kan missfärgningar i vattnet förekomma samt så kan luft har kommit in i ledningarna, luften gör så att vattnet kan se grumligt ut. I sådant fall spola i kranarna en stund efter att vattnet är påsläppt.

Vi frågor kontakta gärna;
Ola Wallman, Avesta Vatten och Avfall AB på telefon 0226-64 51 21.