Vattenläcka Gubbmossv 3/12

Vi har en vattenläcka på Gubbmossvägen 21 som berör ett fåtal fastigheter. Arbete med att åtgärda läckan pågår och planeras vara klart under dagen.