Styrelsen Avesta Vatten

Vi sitter i styrelsen för Avesta Vatten och Avfall AB

Patrik Sundin (S) ledamot ordf
Tel 072-203 50 25
E-post: patrik.sundin@avesta.se

Anna Perman (S) ledamot v ordf 
Tel 072 - 142 97 20
E-post: anna.perman@avesta.se


Tord Birgersson (V) ledamot
Tel 0226-120 29, 070-644 59 13
E-post: tord.birgersson@avesta.se

Johan Thomasson (M) ledamot
E-post: johan.thomasson@avesta.se

Anneli Karlsson (KL) ledamot
Tel: 0226- 305 51, 070-617 27 70
E-post: anneli67karlsson@gmail.com

Ersättare 

Sten-Åke Mörk (S) ersättare
Tel: 0226-195 95, 070-638 50 62
E-post: stenake.mork@telia.com

Gunnar Månsson (MP) ersättare
Tel: 0226-541 63, 070-694 84 39
E-post: eko.gm@telia.com

Jan-Olof Källström (C) ersättare
Tel: 070-514 41 98
E-post: info@jok.se

Sid Sandström (S) ersättare
Tel: 0226-430 85
E-post: sidsandstrom38@tele2.se

Maarit Hessling (M) ersättare
Tel: 070-5105451
E-post: maarit.hessling@avesta.se