Kommer min soptunna tömmas?

Information om hur tömningen sköts.

Här är en länk till körschemat om du vill se när sophämtningen görs i ditt område.

Under helgdagar töms sopkärlen i regel på samma dag som normalt för ditt område. Är det inplanerat tömning på en röd dag kommer tömningen ske på denna dag, om ändringar sker skrivs det på hemsidan. Vår entreprenör SUEZ gör normalt inga ändringar i körningen, men vissa tillfällen kan man välja att förlägga tömningen på en vardag istället.