Hämtningsschema

Hushållsavfall hämtas av kommunens entreprenör Suez.

Hämtning sker normalt varannan vecka vid villor och tätare vid flerfamiljshus.

Vill du veta när dina kärl töms? Klicka här för Hämtningsschema 2020.

Hämtschemat gäller för villor och verksamheter med hämtning var 14:e dag. De med hämtning tätare har andra hämtdagar.