Avsluta abonnemang, flytta

Kort info om vad som gäller när du flyttar eller vid ägarbyte

Flyttanmälan

Om du byter adress är det viktigt att du anmäler detta till oss.

Ägarbyte

Om du säljer din fastighet behöver du meddela oss 30 dagar innan ägarbytet inträffar. Fyll i dessa blanketter, ägarbyte och avläsning av vattenmätare, som skicka dem till oss. Den nye ägarens namn, personnummer, faktureringsadress (om den inte är samma som fastighetsadressen) samt datum då den nya ägaren tillträder är sådant vi till exempel behöver veta.