Arbeten på Gruvgärdets ÅVC

Under vår och sommar 2020 kommer arbeten med att permanenta återvinningscentralen att pågå. Vanliga besökare kommer i största möjliga mån inte påverkas. Platsen för där du lämnar avfall kommer ha en annan placering mm.

Bland annat kommer en byggnad för mottagning till återbruk att byggas. Här skall man när det blir klart kunna lämna fungerande saker som sedan någon annan kan bruka igen. 
Det kommer på några ställen att bli trångt, men hjälps man åt kommer det ändå att fungera som normalt de flesta dagarna.