Begränsningar i framkomlighet

På grund av begränsad framkomlighet på vissa vägar kan vi inte hämta avfall som planerat.

För att vi skall kunna hämta avfallet behöver vi antingen få en dispens från väghållaren att köra på vägen trots begränsningar eller så behöver kärlen placeras på annan plats. Trots att det finns en dispens måste vägen hålla för fordonet så att detta inte fastnar eller kör sönder vägen.
Väghållaren är i de flesta fall en samfällighet eller förening. 
Skicka över dispensen till vår kundservice på avestavatten@avesta.se. 

Skulle kärlen flyttas kan detta även meddelas på telefon 0226 - 64 55 00.