Förseningar i sophämtning 18/12

Låt kärlen stå framme då vi jobbar med att köra ikapp.

På grund av problem med ett fordon i böjan av veckan dras vi med följdförseningar. Detta innebär att vissa hushåll som skulle ha fått sophämtning under onsdag kommer få detta under torsdag istället. Låt kärlen stå framme så att det går att tömma dem. Vi jobbar med att komma ikapp men riskerat att dras med förseningar ytterligare några dagar.