Förseningar 13 och 14/9

Vi dras med lite förseningar i sophämtningen måndag 13/9 pga fordonsproblem. Vi har under tisdagen kört klart i Rutbo (kring Blåbärsvägen) och på Grytnäsgärde. Vi dras fortfarande med lite förseningar på tisdagens tur. Berörda fastigheter är kring Rosse, Åkersbyn, Fullsta mfl och ut mot Tyttbo. Låt kärlen stå framme så kommer vi att tömma dessa så snart som möjligt.