Hala vägar försenar sophämtningen

Under en tid har många mindre vägar varit dåligt snöröjda eller hala i samband med sophämtning. Vi vill rikta en uppmaning till väghållaren att försöka att hålla vägarna farbara i samband med sophämtning.

Är väglaget dåligt kan detta medföra förseningar eller utebliven hämtning.

Särskilt viktigt är det att det är halkbekämpas på de ställen där sobilen skall stanna för att tömma kärlen samt i backar.

I några fall har inte vägbredden varit tillräcklig för att sopbilen skall kunna passera, rekommenderad minsta vägbredd är 3,5 meter. Mer om transportvägar kan du läsa här.