Hårdare dricksvatten

Under perioden september-december 2019 kommer hårdheten på dricksvattnet att öka i delar av kommunen på grund av ändringar i råvattenuttaget. Detta på grund av utredningar rörande vattentäkterna.

De områden som påverkas är centrala Avesta, Skogsbo, Högbo, Grytnäs och Bengtsbo. Inga förändringar kommer att ske i Krylbo, Karlbo, Nordanö, Fors, Lund, Sjövik, Horndal, By eller Näs.

Normalt är hårdheten på dricksvattnet i de berörda områdena ca 7 odH (medelhårt). Under den aktuella perioden kan hårdheten stiga upp emot 11 odH (hårt).

Ett hårdare dricksvatten innebär en ökad risk för kalkutfällningar på t.ex. porslin samt att du kan behöva dosera mera tvättmedel.  

Hårdhet (°dH) 

Benämning 

0-2

Mycket mjukt

2-5

Mjukt

5-10

Medelhårt

10-21

Hårt

>21

Mycket hårt