Sophämtning i jul- och nyårshelgen

Hämtning sker som vanligt för villaägare. Hämtning sker även på röda dagar såsom julafton.

Villaägare som ställer ut sina kärl gör detta som vanligt, även om det är helgdag.

För flerbostadshus kommer vi att anpassa körningarna något. Detta sker på de ställen där vi kommer åt kärlen.