Stängt på Gruvgärdet 22/10

Vi kommer hålla stängt på Gruvgärdets ÅVC 22/10 och öppnar åter 23/10 kl 10.00. Detta för att slutföra de sista delarna i ombyggnadsarbetet.

Två stora nyheter för den som kommer till Gruvgärdets återvinningscentral efter den 23/10 är:

Möjlighet att lämna föremål till återbruk. De inlämnade föremålen kommer sorteras och förberedas för återanvändning. Dessa föremål kommer sedan få en andra chans att användas av någon ny person. 

Nytt skyltsystem. Alla skyltar kommer att bytas till det nya nationella skyltsystem som tagits fram gemensamt i avfallsbranchen. Tanken är att man som allmänhet i framtiden skall mötas av samma skyltsystem både på återvinningscentralen, Förpacknings och tidningsinsamlingens återvinningsstationer eller i återvinningsrum i flerbostadshus.

Här är några exempel på hur de nya skyltarna kommer se ut.

SpilloljaElavfallWellpappTrä