VA-projekt Jularbo-Dicka

Avesta Vatten och Avfall AB byter ut gamla VA-ledningarna mot nya efter riksväg 68, mellan Jularbo och Dicka i Avesta kommun.

Arbetet utförs av Avesta Vattens ramavtalsentreprenör Grytnäs Gräv AB och beräknas vara klart under december månad 2019.

För mer information om det aktuella projektet kontakta:

Mikael Pettersson
e-post: mikael.pettersson@avesta.se
tel: 0226-64 51 63