Västerbovägen, Krylbo

Den 20 juli 2020 återupptas VA-arbetena på Västerbovägen.

Vägen kommer stängas av mellan Västerbovägen 30 och infarten till Krylbo IP, se bild nedan.  För besökande till idrottsplatsen sker infart från Krylbohållet. 

Boende på Västerbovägen 30-39 kommer ha tillfälliga avstängningar av vattenförsörjningen.

Arbetet beräknas bli klart under augusti. 

Avstänging