Priser 2021

Våra vanligaste priser.

Vatten och Avlopp
Grundavgift 2 875 kr per år
Kubikmeterpris 20,00 kr
Dagvattenavgift 375 kr/år

Hela VA-taxan (pdf).

Avfall
Villa/fritidshus 14-dagarshämtning

Grundavgift Villa/permanentbostad 790 kr/år
Grundavgift Fritidshus 695 kr/år

Matavfall 350kr/år

Restavfall 80-140 liter 1020 kr/år
Restavfall 190 liter 1130 kr/år
Restavfall 370 liter 2200 kr/år

Osorterat 80 liter 4860 kr/år
Osorterat 190 liter 5130 kr/år
Osorterat 370 liter 6890kr/år

Hela avfallstaxan (pdf).

Slamtömning
Slamavskiljare (planerad) 3 kubikmeter 1 620 kr
Sluten tank 3 kubikmeter 1 427 kr

Tillägg slam
Tillägg för slangdragning baseras på den faktiska längd slangen kräver för att nå från slambilens uppställningsplats till botten av brunn/tank.

Slangdragning      Pris per tillfälle
0 – 20 m                 ingår
21 – 30 m              125 kr
31 – 40 m              250 kr
>40 m                     dubbelbemanning

Tillägg för tunga lock (över 15 kg): 250 kr/tillfälle
Lock över 35 kg utförs med dubbelbemanning

Dubbelbemanning 400 kr/tillfälle

Akutavgift under ordinarie arbetstid 1 500 kr
Akutavgift efter ordinarie arbetstid 3 500 kr

Hela slamtömningstaxan 2020 (pdf).

Hela slamtömningstaxan 2021(pdf).