Underhållsarbete

Påverkas du?

  • VA-förnyelse Nornastigen

    2021-09-02

    Arbete pågår med att förnya VA-ledningarna på Nornastigen. Korsningen Åsgårdsvägen-Nornstigen är i inledningen av projektet avstängd för trafik. Omledning sker via Mimerstigen-Alfhemsvägen-Uggelbergsvägen. Tack för visad hänsyn!

  • Vattenläcka Älvnäsleden

    2021-08-31

    Arbete pågår att laga en vattenläcka vid Älvnäsleden. Ett körfält är avstängt mellan rondellen i korsningen Älvnäsleden-Corneliusgatan-Nybyvägen och Älvbrovägen. Välj om möjligt annan väg. Tack för visad hänsyn!