Underhållsarbete

Påverkas du?

  • VA-arbeten på Västerbovägen

    2020-03-27

    V 14 påbörjar Avesta vatten arbeten på ledningsnätet på Västerbovägen i Krylbo. Arbetet medför att Västerbovägen kommer vara avstängd för genomfart från Egnahemsvägen fram till Lerbäcksvägen.